BRUSSELS GREEN NETWORK

Het BGN werd opgericht door de Brusselse Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen (Beci) om Brusselse ondernemingen te begeleiden bij hun milieu-initiatieven.
Onze activiteiten zoemen in op verschillende thema’s.

BRUSSELS GREEN NETWORK

Het BGN werd opgericht door de Brusselse Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen (Beci) om Brusselse ondernemingen te begeleiden bij hun milieu-initiatieven.
Onze activiteiten zoemen in op verschillende thema’s.

N

Afval

N

Milieubeheer

N

Ondernemingen veerkracht

N

Voeding

N

Energie

N

Mobiliteit

N

Vervuilde bodem

N

Ruimtelijke ordening

Learn

Wij organiseren seminars en infosessies over verschillende onderwerpen (afval, energie, verontreinigde bodems, stadslandbouw, mobiliteit, stedenbouw enz.), maar ook een opleiding over milieumanagement voor ondernemingen.

Verder houden wij de ondernemingen via de verschillende media van Beci op de hoogte van originele initiatieven en ander nieuws over milieu. Zo is er de rubriek Overgang in het economisch tijdschrift Brussel Metropool, dat zich tot de Brusselse ondernemingen richt en een oplage van 15.000 exemplaren heeft.

Develop your network

Om uitwisselingen aan te moedigen en u te helpen nieuwe contacten te leggen en nieuwe partners te zoeken, organiseren wij tevens thematische networkingevenementen onder de naam Green After Work. Op alle seminars en trainingen die wij organiseren, is trouwens altijd tijd voorzien voor networking.

Op termijn wil de Ecomanagers Club een bevoorrechte ontmoetingsplaats worden, waar zakenpartners elkaars creativiteit aanwakkeren.

Get advice

Wij adviseren ondernemingen over de Brusselse milieuwetgeving, hun financieringsmogelijkheden (bv. ‘groene’ premies en toelagen), milieumanagement, goede praktijken in hun sector of originele initiatieven en acties in verband met milieu.

Get support

Leden kunnen bij ons terecht voor een milieudiagnose of een afvalaudit. Ze kunnen hun dossier voor de vernieuwing van het label Ecodynamische onderneming laten nalezen en ondernemingen die zich constant willen aanpassen aan hun omgeving, kunnen begeleiding omtrent ‘resilient design’ aanvragen.

Uw adviseurs

Laura Rebreanu

Milieu en energie

  • Begeleiding voor uw projecten rond duurzame ontwikkeling: diagnose, certificering enz.
  • Advies over veerkracht, innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen, en energiebesparing
  • Invoering van een milieumanagementsysteem
  • Informatie: regelgeving, milieu- en energiepremies

  lr@beci.be  |    02 643 78 26

Camille Callens

Milieu en circulaire economie

  • Milieudiagnose van uw berijf
  • Begeleiding en invoering van een milieumanagementsysteem
  • Advies over besparing van grondstoffen en circulaire economie
  • Afvalpreventie en -beheer: diagnose en oplossingen
  • Begeleiding voor het creëren van circulaire synergieën
  • Informatie: regelgeving, verplichting tot inzamelcontract en sorteerplicht, enz.

  cca@beci.be  |    02 210 01 71

Brussels Green Network is het programma voor milieumanagement van Beci, de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Dit programma werd ontwikkeld in samenwerking met de agentschappen Sense en 21 Solutions en met de steun van Leefmilieu Brussel.

 

Website ontworpen en ontwikkeld door Sense

Brussels Green Network is het programma voor milieumanagement van Beci, de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Dit programma werd ontwikkeld in samenwerking met de agentschappen Sense en 21 Solutions en met de steun van Leefmilieu Brussel.


 

Website ontworpen en ontwikkeld door Sense

Share This