Alle wegen leiden naar…Brussel

Mobiliteit en logistiek zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de Brusselse economie.

De toegankelijkheid van de hoofdstad en het gebied errond komen steeds zwaarder onder druk te staan. De vraag naar mobiliteit van mensen en van goederen neemt almaar toe. Bovendien lopen zo goed als alle grote Belgische verkeersassen door of rond Brussel en is deze zone een ware hub in een internationaal netwerk van goederentransport geworden.

Hoe gaan we ons dan in de toekomst verplaatsen? Hoe kunnen we zorgen voor een beter huwelijk tussen urbane en logistieke functies? Welke fiscale maatregelen kunnen we inzetten om bepaalde vervoersmodi te ondersteunen? Kunnen een stadstol of een slimme kilometerheffing de situatie keren? Wat zal de rol zijn van de elektrische auto? En die van digitalisering en nieuwe technologieën?

BECI volgt de ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit en goederentransport op de voet en denkt na over manieren om de toegankelijkheid van de hoofdstad te verbeteren. BECI neemt in al deze materies gedegen onderbouwde posities in, en ontwikkelt innovatieve projecten.

Onze nieuwe project: https://go.beci.be/mo/nl

Agenda

Toutes les routes mènent à… Bruxelles

La mobilité et la logistique sont cruciales pour le développement de l’économie bruxelloise. Or l’accessibilité à la capitale et la zone environnante sont de plus en plus sous pression.

En effet, la demande de mobilité des personnes et des biens augmentent dans la zone métropolitaine. En outre, tous les axes routiers et ferroviaires belges se situent dans ou autour de Bruxelles et cette zone est devenue une véritable plaque tournante du réseau international de transports de biens.

Comment allons-nous nous déplacer dans le futur ? Comment pouvons-nous créer une meilleure harmonie entre les fonctions urbaines et les fonctions logistiques? Quelles règles fiscales pouvons-nous mettre en place pour soutenir certains comportements? Une tarification urbaine ou une tarification au kilomètre intelligente pourraient-elles changer la donne? Quel sera le rôle du véhicule électrique? Dans la zone métropolitaine il n’y a toujours pas de RER alors que tout mode de transport est saturé. L’infrastructure du Ring ne correspond pas à l’abondance des voitures qui y circulent.

Aujourd’hui, la politique de mobilité est situé au niveau régional (ex. Iris 2) et communal (Plan de mobilité communal). La mobilité et la logistique sont devenues des enjeux sociaux qui transcendent les frontières régionales. En collaboration avec VOKA, BECI a développé une vision sur la mobilité interrégionale dans laquelle les questions transfrontalières ont été exposées.

BECI suit de près les développements de la mobilité et du transport de biens et réfléchit aux différentes manières d’améliorer l’accessibilité à la capitale. BECI (en collaboration avec ses partenaires régionaux) développe des positions pointues dans toutes ces matières.

Nieuws over uw milieuvergunning

Nieuws over uw milieuvergunning

Vervalt uw milieuvergunning bijna en wilt u ze verlengen? Baat u een activiteit uit die één of meer ingedeelde inrichtingen omvat en moet u een milieuvergunning  aanvragen? Sinds 20 april 2019 maakt de nieuwe wetgeving de procedures eenvoudiger. Wat verandert er De...

Agenda

Share This