Uw wettelijke verplichtingen op het gebied van milieubeheer – 4 juni 2019

Uw wettelijke verplichtingen op het gebied van milieubeheer – 4 juni 2019

Opleiding Milieuwetgeving

Kom op een dag tijd alles te weten over de ‘groene’ Brusselse wetgeving. We analyseren onder andere de inhoud van een milieuvergunning en bestuderen ter illustratie de vergunning van een onderneming.

Praktische informatie

Datum: dinsdag 4 juni 2019, van 9u tot 17u.

Deelname : Registratie is gratis maar verplicht

Meer informatie : green@beci.be | Laura Rebreanu :+32 2 643 78 26 | Laurie Verheyen :+32 2 210 01 75 | Fiona Craddock : +32 2 210 01 71 

Plaats:
Kinepolis Brussel
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Kinepolis

Opleiders

Christophe De Donker – Esher

Alexandre Guichardon – 21 Solutions

Sarah-Ann Strack –  Leefmilieu Brussel

Laura Rebreanu – Beci

Aanpak

Doelstelling van de dag :

De hoofdlijnen van de Brusselse milieuwetgeving onder de knie krijgen en in het bijzonder een milieuvergunning kunnen analyseren, evenals de verplichtingen die eraan verbonden zijn.

Verworven vaardigheden :

 • U kent uw voornaamste wettelijke milieuverplichtingen en beschikt over de nodige tools om na te gaan of uw onderneming eraan voldoet.
 • U kunt uw milieuvergunning in detail analyseren om te zien welke punten extra aandacht vereisen of niet conform zijn.
 • U kent de toelagen en diensten waarop u een beroep kunt doen om de wetgeving te blijven naleven en in het bijzonder om uw milieuvergunning in te vullen of bij te werken.

Voor wie ?

 • Leidinggevenden en kaderleden die bevoegd zijn voor strategie en operaties
 • Milieu- en MVO-managers
 • Facility managers en economaatverantwoordelijken
 • Preventie- en veiligheidsadviseurs
 • Ondernemingen en openbare instanties die een milieumanagementsysteem (MMS) willen invoeren
 • Ondernemingen die het label Ecodynamische onderneming hebben of wensen te behalen

Programma

Deze module combineert theorie en praktijk. U krijgt de gelegenheid om de milieuvergunning van een onderneming te analyseren en we gaan er op bezoek om de wetgeving die in deze sessie aan bod komt, te illustreren. Het bezoek wordt geleid door deskundigen, waaronder experts van Leefmilieu Brussel.

Dit zijn de hoofdpunten van het programma:

 • Overzicht van en uitleg bij uw belangrijkste verplichtingen op basis van de reglementaire checklist van het label Ecodynamische onderneming
 • Milieuvergunning en ingedeelde inrichtingen: wat is dat?
 • Een MV lezen en begrijpen, beheren, gebruiken en bijwerken
 • Bezoek aan de installaties van een onderneming en gedetailleerde analyse van haar milieuvergunning
 • Wat zijn de risico’s als u de milieuwetgeving niet naleeft?
 • Presentatie van En-Veille, een makkelijke hulpmiddel om de regelgeving te volgen

In samenwerking met:

Logo Kinepolis Leefmilieu Brussel | Bruxelles Environnement

In samenwerking met:

Logo Kinepolis

Leefmilieu Brussel | Bruxelles Environnement

Regelgeving

Al het nieuws

Nieuws over uw milieuvergunning

Nieuws over uw milieuvergunning

Vervalt uw milieuvergunning bijna en wilt u ze verlengen? Baat u een activiteit uit die één of meer ingedeelde inrichtingen omvat en moet u een milieuvergunning  aanvragen? Sinds 20 april 2019 maakt de nieuwe wetgeving de procedures eenvoudiger. Wat verandert er De...

Hoe bij te blijven op het vlak van milieureglementering?

Hoe bij te blijven op het vlak van milieureglementering?

Milieureglementering is altijd een sterke hefboom geweest om de zorg voor het milieu en een beter beheer van middelen te verzekeren. Deze reglementering maakt het ook mogelijk om de doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen op het gebied van...

Milieuvergunningen: wijzigingen op komst

Milieuvergunningen: wijzigingen op komst

Hebt u een milieuvergunning of bent u van plan er binnenkort een aan te vragen? Zo ja, lees dan aandachtig wat volgt. Als u syndicus bent van een gebouw, handelaar, hotelier, schrijnwerker, drukker of brouwer, dan hebt u waarschijnlijk al te maken gehad...

Share This