Wie is de pionier van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wisten enkele pioniers zich een voorbeeldfunctie te veroveren. En dat is precies wat Time4society wou belonen, tijdens zijn vierde editie van het CSR Professional of the Year.

Eén van die hoofdspelers die de uitdagingen van de hedendaagse samenleving centraal wist te stellen, is Mohamed Ibrir. Hij kreeg dit jaar de award van CRS Pioneer of the Year.

Als verantwoordelijke bij Abattoir voor het afvalverwerkingsbeleid op de markten in Anderlecht, is Mohamed Ibrir erin geslaagd een positieve dynamiek van ecologische verantwoordelijkheid tot stand te brengen door een explosieve groei van initiatieven en een moeizaam proces van sensibilisering. Niet alleen zorgde hij ervoor dat plastic tassen overal op de site verdwenen; ook door zijn aanwezigheid op talrijke fronten, maakt hij het voor Abattoir mogelijk om een voorbeeldpositie te in te nemen op het vlak van milieu- en menselijk management.

Hij stemde toe met ons te praten over zijn wens om Abattoir aan de kop van een lange stoet veranderende gewoontes te plaatsen, zowel in zijn sector als daarbuiten.

Wanneer werd u geconfronteerd met de kwestie van een vermindering van de milieu-impact van de site van Abbatoir?

Het werk is echt begonnen in 2008. Het jaar daarvoor hadden we een zorgwekkende vaststelling gedaan: de markt werd steeds groter en de handelaars verdrongen elkaar om op de site aanwezig te kunnen zijn. Maar een markt gaat onvermijdelijk met afval gepaard. Wij hadden zelf niet de gewoonte om dit soort problemen aan te pakken, terwijl de relaties met de omwonenden uit de gemeenschap op gespannen voet kwamen te staan.

Vanuit deze verontrustende vaststelling werd mijn functie in 2008 gecreëerd, nadat ik aan mijn directie had laten weten dat ik verder wou gaan om oplossingen te vinden voor dit afvalprobleem. De functie bestond nog niet. We moesten van nul vertrekken. Zeer snel nadat we over de problemen hadden nagedacht, begonnen we oplossingen in te voeren.

Hoe bent u erin geslaagd om de gewoonten van de handelaars te veranderen? Had dit geen weerslag op de aantrekkingskracht van uw site?

We lieten ons inspireren door al wat mogelijk was op de andere markten en braderieën en beslisten om voor de handelaars een netheidscharter in te voeren.

Bij de tweede actie voerden we een “sorteerpunt” in, waarmee we een antwoord konden bieden op het probleem van achtergelaten afval op de site. Dit bleek erg nuttig te zijn om in te spelen op de noden van de handelaren. Zo hadden ze een oplossing waardoor het beheer van hun afval werd vergemakkelijkt.

Als zeer snel zag men een verbetering van de hoeveelheid afval op de site. Maar wat de handelaren werkelijk bij de kwestie betrokken heeft, was het invoeren van een ecobonus, specifiek voor de markt van Abattoir. In het kort: door een puntensysteem konden we bij de goede leerlingen drastisch de standplaatskosten verminderen en bij de slechte leerlingen bijkomende ophaalkosten aanrekenen. In een paar uitzonderlijke gevallen moesten we beslissen om afstand te nemen van handelaars die niet wilden meedoen. Maar het merendeel van de handelaars heeft met veel enthousiasme zijn gewoontes gewijzigd.

De gevolgen lieten zich al snel voelen, en we kregen zelfs dankbetuigingen uit de buurt. We kunnen zeggen dat we een vertrouwensklimaat hebben gecreëerd, maar we mogen niet op onze lauweren rusten!

Denkt u dat de lokale spelers een centrale rol te spelen hebben bij de verandering van de gewoonten?

Men moet zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid en niet wachten tot een beslissing genomen wordt op gewestelijk, nationaal of Europees niveau om op het eigen niveau tot actie over te gaan. Grote principes dienen concrete vorm te krijgen en dit gebeurt van onderaf. Het volledig afschaffen van plastic tassen op onze markten is een beslissing geweest die we genomen hebben op het niveau van de gemeente Anderlecht en Sint-Gillis. De gewestelijke beslissing kwam er net na. Dit toont aan dat de lokale gemeenschap een voorloper kan zijn! We denken zelfs dat we het beslissingsproces op het kabinet van Céline Fremault hebben versneld.

Nu vallen nog een aantal kleine gewoonten te veranderen. We zijn nog niet zover dat we 100% herbruikbare tassen gebruiken op onze markten, maar we zijn er bijna!

Welke oplossingen moeten in de toekomst nog worden ingevoerd?

Er zijn nog heel wat actieterreinen. Op dit ogenblik werken we aan het probleem van de oververpakking en werken we rond de opportuniteit van elektrische wagens. We zijn ook sterk bezig met circulaire economie. We ondersteunen het project Collectmet, dat gesteund wordt door de vzw Cultureghem waardoor we voedselverspilling kunnen verminderen. Door deze oplossing worden niet-verkochte waren beter beheerd. Een team van vrijwilligers verzamelt de niet-verkochte voedingswaren op de markten en herverdeelt ze onder meer via verenigingen. Momenteel wordt elke zondag 4 ton niet-verkochte waren op die wijze herverdeeld.

We zullen proberen om deze praktijken verder te professionaliseren en te normaliseren. We gaan onder meer het project verdedigen om een fiscaal voordeel te geven aan handelaars die hun steentje bijdragen. Dit project zou ook een positief effect kunnen hebben op het vlak van tewerkstelling, terwijl het een belangrijke menselijke dimensie heeft. Ook het voortbestaan van de markt staat hier op het spel. De markt moet als volksinstituut een centrale plaats innemen bij de hedendaagse problemen.

Dit artikel wordt u door Mehdi Ferron aangeboden.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

In samenwerking met: