Vijf stappen op weg naar milieumanagement

Wilt u zich met uw bedrijf inzetten voor het milieu? Ontdek de eerste stappen die u moet zetten om het milieu duurzaam te integreren in de werking en het dagelijkse beheer van uw onderneming.

Waar begint u? Interne balans

”Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.”— Aristoteles

De directie heeft groen licht gegeven. U kunt beginnen werken aan een meer milieuverantwoordelijke interne werking. Maak eerst en vooral een stand van zaken op en analyseer uw activiteiten, goederen en diensten..

De eerste stappen kunnen vervelend lijken, want afhankelijk van uw situatie is niet alle informatie even gemakkelijk te verkrijgen. Op termijn is het echter de moeite waard. Zodra alles op gang getrapt is, volstaan enkele minuten per maand voor een goede follow-up en een volledig overzicht van de interne activiteiten van uw onderneming. U ziet dan meteen de punten waaraan u nog kunt werken.

1. Wat zegt de wet?

Zorg er in de eerste plaats voor dat u de geldende milieuwetgeving naleeft: Hebt u een milieuvergunning nodig? Wordt deze nageleefd? Werkt u met gevaarlijke producten? Leeft u de geluidsnormen na? Hebt u een overeenkomst voor afvalophaling? Sorteert u uw afval?

2. Weten wat vertrekt

Vervolgens moet u achterhalen hoeveel hulpbronnen u verbruikt en hoeveel afval u produceert, bv. door de kostenafrekeningen van de afgelopen jaren te vergelijken, door intelligente tellers te installeren enz. Ga na of u geen automatische follow-up kunt aanvragen bij uw water-, gas- en elektriciteitsleveranciers en uw afvalophaler. In deze stap zult u duidelijk zien wat de grote verbruiksposten zijn, zodat u maatregelen kunt treffen om ze te verlagen en om eventuele lekken of abnormaal verbruik te detecteren.

3. Weten wat binnenkomt

Stel een inventaris op van uw aankopen en interne uitgaven. Zo kunt u onnodige aankopen afschaffen en op zoek gaan naar milieuverantwoordelijke leveranciers en producten, d.w.z. met specifieke labels, energiezuinig, duurzaam, recyclebaar, met minimale verpakking of biologisch en lokaal.

Leg een doelstelling vast

”Waar je vandaan komt is niet belangrijk, wel waar je naartoe gaat.”—Ella Fitzgerald

Door de interne balans op te maken, krijgt u al een beter idee van de posten waar u het meest op kunt besparen of die de meeste impact hebben op het milieu. Om deze aan te pakken, moet u nu uw engagement formaliseren: leg doelstellingen vast en stel een actieplan op.

4. Collega’s als bondgenoten

Om de impact en de kans op slagen te vergroten, moet u zoveel mogelijk medewerkers in uw bedrijf meekrijgen. U kunt een opiniepeiling houden over milieumanagement om te weten te komen welke punten de medewerkers als problematisch zien en zo prioriteiten te stellen. Het is niet alleen belangrijk om overmatig verbruik in te dijken en te besparen, het kan ook interessant zijn om de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. Misschien boekt u daarmee weinig winst op het vlak van milieu, maar als de collega’s meer comfort ervaren, zullen ze zich gemakkelijker inzetten voor de zaak. Ze zullen bijvoorbeeld meer geneigd zijn om correct afval te sorteren of gevoeliger worden voor argumenten ten voordele van zachte mobiliteit van en naar het werk.

5. Plannen

Nu hoeft u alleen nog een actieplan op te stellen (in de vorm van een beleid, een handvest enz.), dat de directie en de voornaamste stakeholders bij het milieuproject betrekt. Uiteraard moet u dat plan vervolgens naleven!

En dan?

Nu moet u ervoor zorgen dat uw inspanningen niet vergeefs geweest zijn en dat u blijft vooruitgang boeken. Daarvoor hebt u een milieumanagementsysteem nodig, met een aanpak van continue verbetering volgens de logica van Plan-Do-Check-Act. U kunt bijvoorbeeld een Ecoteam samenstellen, dat erop toeziet dat de milieudoelstellingen worden gehaald en dat de situatie regelmatig opnieuw evalueert om te kijken wat nog voor verbetering vatbaar is. Op die manier is een constante evolutie verzekert.

De ‘Praktische gids voor een milieuverantwoordelijk kantoor’ (voorlopig alleen in het Frans beschikbaar), geschreven door 21 Solutions, is DE referentie om u bij dit alles te helpen: https://www.brusselsgreennetwork.be/index.php/nl/hulpbronnen/.

Verder kunt u uw inspanningen laten erkennen en aan geloofwaardigheid winnen met specifieke certificaten. In Brussel hebt u drie mogelijkheden om uw inzet voor het milieu te laten erkennen: de norm ISO 14001, het EMAS-reglement en het label Ecodynamische onderneming. Dat laatste is bijzonder interessant omdat het eigen is aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gratis en te verkrijgen via een flexibel, gebruiksvriendelijk online platform.

Dit artikel wordt u door Annaïk Van Gerven aangeboden, green@beci.be.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Beeld ©️ GettyImages