Energiepremies in 2019

Heeft u zich voorgenomen om uw energiefacturen in 2019 te doen zakken? Of werkt u in de bouwsector en zijn uw Brusselse klanten eigenaars of huurders van onroerend goed waarvoor ze u vragen om een renovatie uit te voeren die tot energiebesparingen leidt? Dat komt dan goed uit, want Brussel Milieu beschikt over een globaal budget van zo’n 18 miljoen euro voor de Energiepremies in 2019. Deze premies moeten de gezinnen en Brusselse ondernemingen helpen bij de uitvoering van werken die nodig zijn om hun energieverbruik te doen zakken.

Welke werken geven recht op premie?

Er zijn drie soorten werken die gedekt worden door deze premies: energieaudits en -studies, bepaalde isolatie- en ventilatiewerken , en sommige werken die verband houden met verwarmingsinstallaties en sanitair warm water.

Energieaudits en -studies

U kunt energie- of verlichtingsaudits van uw gebouw laten uitvoeren, ongeacht of dit een tertiair, industrieel of residentieel pand is. Dit zal u helpen de sterke punten van uw installaties te identificeren, en vooral de verbeterpunten vast te stellen, waar u kan besparen. Als een audit u duur en overbodig lijkt, dient u wel te weten dat het in sommige gevallen verplicht is, en in ieder geval nuttig. De investering heeft u doorgaans op minder dan 5 jaar, zelfs op minder dan 3 jaar terugverdiend indien de u de aanbevolen maatregelen toepast.

Isolatie en verwarming

Als u uw gebouw wil renoveren, maak dan van de gelegenheid gebruik om uw isolatie te verbeteren. In dat geval zijn de energiepremies “isolatie” voor u van belang. Omdat ze de te renoveren gebouwen dekken, slaan ze alleen op warmte-isolatie, dat wil zeggen, de isolatie van het beschermde volume (dak, muren, vloer), hoogrendementsglas en efficiënte mechanische ventilatie. Een goede isolatie helpt u al om uw verwarmingskosten te doen zakken. Met een degelijke, moderne en goed onderhouden installatie boekt u nog meer winst, zowel op financieel vlak als op het vlak van comfort. Er zijn verschillende premies die u zullen helpen om de beste keuzes te maken tussen de verschillende technologieën die beschikbaar zijn op de markt, ongeacht of dit voor een nieuwe verwarmingsketel is of voor bijvoorbeeld een nieuw systeem voor temperatuurregeling.

Praktisch

Er wordt gemiddeld 20% van de in aanmerking komende kosten van uw factuur terugbetaald, maar het premiebedrag verschilt volgens de categorie A, B of C waarin u zich bevindt. Ondernemingen en andere rechtspersonen maken automatisch deel uit van categorie A behalve sommige organisaties die automatisch gelijkgesteld worden met categorie C, de voorkeurscategorie, met name:

  • mede-eigendommen (die een ondernemingsnummer hebben);
  • diensten aan de gemeenschap (zoals crèches, scholen, ondernemingen met aangepast werk, etc.);
  • Sociale verhuurkantoren (SVK);
  • rechtspersonen die een huurovereenkomst met een SVK gesloten hebben;
  • Openbare vastgoedmaatschappijen;
  • Het Woningfonds.

Eigenaars-verhuurders (fysieke persoon of rechtspersoon) genieten ook de categorie C voor zover ze aan twee voorwaarden voldoen:

  • De werken hebben betrekking op een van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat.
  • De verhuurovereenkomst voor een duur van minimum 3 jaar is geregistreerd.

U kunt uw aanvraag indienen binnen twaalf maanden nadat u de factuur voor het bedrag van het saldo van de werken ontvangen heeft, en de betaling zal uitgevoerd worden binnen 8 weken nadat u alle vereiste documenten heeft opgestuurd.

De Facilitator Duurzame Gebouwen

Als u twijfelt en niet goed weet waar te beginnen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Facilitator Duurzame Gebouwen (0800 85 775 – facilitateur[@]environnement.brussels). Deze gratis dienst stelt deskundigen tot uw beschikking om u te helpen bij het ontwerp van uw project en de uitvoering ervan. De verleende adviezen kunnen zowel slaan op energiebeheer, waterbeheer, de analyse en het gebruik van de installaties en de systemen, als op beschikbare financiële ondersteuning. Ze kunnen er u dus helpen met uw aanvraag voor een premie “energie”.

Contact

Heeft u nog vragen? De Cel Milieu van BECI staat tot uw beschikking voor elke vraag over de Energiepremies alsook de Facilitator Duurzame Gebouwen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres green@beci.be of per telefoon : Laura Rebreanu – +32 2 643 78 26 | Fiona Craddock – +32 2 210 01 71.

Dit artikel wordt u aangeboden door Laura Rebreanu, green@beci.be.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.