Resilience Coaching : Keep on Challenging Your Business

Pas uw bedrijfsmodel aan om nieuwe kansen te grijpen, het grondstofverbruik te optimaliseren en uw bedrijf duurzamer te maken. Reeds 25 Brusselse ondernemingen gingen u in 2018 voor!
U zou het volgende kunnen zijn, het kost niks en levert veel op.

Resilience Coaching is een gepersonaliseerde begeleiding die Brusselse KMO’s toelaat om de opportuniteiten van duurzaamheid en circulariteit voor hun onderneming in kaart te brengen. Met Resilience Coaching zoekt u samen met een coach naar concrete mogelijkheden om in te spelen op deze opportuniteiten.

De begeleiding Resilience Coaching vloeit voort uit de behoefte van KMO’s om hun bedrijfsmodel aan te passen aan een meer duurzame economie gebaseerd op rendabiliteit, vermindering van de milieu-impact en een beter besef van de sociale aspecten van de onderneming. Dit is een eerste stap naar een circulair bedrijfsmodel.

Aan de eerste 40 Brusselse ondernemingen die zich registeren biedt Leefmilieu Brussel een begeleidingstraject Resilience Coaching aan. Let op: er zijn nog slechts 15 begeleidingstrajecten beschikbaar. Mis deze kans niet!

Wat is Resilience Coaching ?

  • Een gepersonaliseerde begeleiding, met u en bij u, door coaches met een uitgebreide expertise inzake duurzaamheid voor ondernemingen.
  • Een begeleiding gedurende 4 dagen, verspreid over een periode van 6 maanden
  • Een begeleiding met een waarde van €2600 die door Leefmilieu Brussel wordt aangeboden aan de eerste 40 Brusselse ondernemingen die zich inschrijven.
  • Een Europese methodologie, waarmee reeds 66 Brusselse KMO’s hun voordeel deden.

Uit een kwalitatief onderzoek onder recentelijk ondersteunde bedrijven is gebleken dat 57% van de respondenten al nieuwe klanten via deze ondersteuning hebben gekregen. Bovendien waren 88% van deze bedrijven in staat gesteld om kansen in de circulaire economie te identificeren.

Tot wie richt Resilience Coaching zich?

Resilience Coaching richt zich tot zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen (ZKO’s en KMO’s) die hun rendabiliteit willen verbeteren door in te spelen op duurzaamheid. De begeleiding kan in principe worden toegepast op alle sectoren.

Hoe kan ik van het aanbod gebruik maken?

Voor bijkomende informatie en het contactformulier kan u terecht op de volgende website: www.leefmilieu.brussels/resiliencecoaching. Na ontvangst van uw contactgegevens zal het team Resilience Coaching contact met u opnemen om uw verwachtingen over de begeleiding te bespreken en de begeleiding in te plannen.

De Cel Milieu van BECI staat tot uw beschikking voor elke vraag over deze begeleiding. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres green@beci.be of per telefoon : Fiona Craddock – +32 2 210 01 71 | Laura Rebreanu – +32 2 643 78 26.

Dit artikel wordt u aangeboden door Thomas De Romagnoli, tderomagnoli@leefmilieu.brussels.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

In samenwerking met:

In samenwerking met: