Milieubeheer, het brengt op!

Wist u dat best practices in milieubeheer de investering van €1 kunnen omzetten in wel €6 besparing? Wist u dat hiermee het papierverbruik van de overheid in 5 jaar tijd met 45% kan verminderen ?*

Kom meer te weten over deze en andere concrete voordelen die worden ondersteund door het Label Ecodynamische Onderneming, hét Brusselse referentielabel voor milieubeheer!

Het Label Ecodynamische Onderneming is een gratis en officiële erkenning inzake milieubeheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel. Het label werd in mei 1999 gecreëerd als aanmoediging en erkenning van Brusselse bedrijven, verenigingen en instellingen die inspanningen doen om de impact van hun activiteiten op het milieu te verminderen. In februari 2018 werd het label grondig herzien.

Deze nieuwe versie van het label legt het accent op de autonomie van de kandidaat. Via de vereenvoudigde procedure en het online platform kunnen de kandidaten hun dossier nu beheren op hun eigen ritme. Ze kunnen ook inspiratie halen uit de goede praktijken van alle gelabelde organisaties in het specifieke referentiekader dat daarvoor is ontwikkeld. Dit komt ten goede aan de transparantie van het label, de Brusselse organisaties … en onze planeet!

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de nieuwe versie van het label organiseert Leefmilieu Brussel een interactieve conferentie voor iedereen, in aanwezigheid van de nieuwe organisaties die het label zullen ontvangen:

Milieubeheer, wat brengt dat op?
Concrete voordelen en realisaties

We geven het woord aan bedrijfsleiders, overheidsinstellingen, verenigingen … en aan u!

Wacht niet, blokkeer dinsdag 26 maart in uw agenda en schrijf u in.

Dit speciale moment biedt de gelegenheid om samen met de minister van Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit deel te nemen aan de overhandiging van de certificaten aan de nieuwe organisaties met het Label Ecodynamische Onderneming. Er zal vervolgens een networking cocktail voorzien worden.

U vindt zeer binnenkort meer informatie op de nieuwe website van het Label Ecodynamische Onderneming en op de bijbehorende LinkedIn pagina.

21Solutions voor Leefmilieu Brussel (2018), « Analyse d’impact des mesures d’exemplarité environnementale des pouvoirs publics en région bruxelloise ».

Datum:
Dinsdag 26 maart 2019, Van 17 tot 21 uur

Deelname:
Gratis

Adres:
Nationale Bank van België,
Warmoesberg  61, 1000 Brussel

MAD

Partners

Partners