Waar naartoe met oude elektra?

Vaak beschikken grotere ondernemingen over een goed geolied ophaal- en beheersysteem voor dit soort afval. Voor kleinere bedrijven is dit minder vanzelfsprekend. Een efficiënt beheer ervan maakt nochtans vaak ruimte vrij en draagt bij tot het leefmilieu en de Belgische economie. Tussen 85 en 90% van elk opgehaald apparaat wordt – bijna uitsluitend door Belgische recyclers – verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Dit materiaal kan daarna opnieuw worden opgenomen in de kringloopeconomie.

Oude elektra? In het jargon zijn dit afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). In feite elk apparaat van om het even welke omvang, dat een aansluitsnoer heeft, dat rechtstreeks op een stopcontact wordt aangesloten of dat op een batterij werkt. Denk maar aan computers, smartphones, printers, frigo’s, magnetronovens, koffiemachines, toetsenborden of hoofdtelefoons. Een ware uitdaging voor elke onderneming.

En hoe gaat u te werk met uw AEEA’s? Neem deel aan onderstaande enquête om bij te dragen tot toekomstgerichte oplossingen die beantwoorden aan de behoeften van de Brusselse KMO’s: https://coberec.be/fr/nieuwsbericht/coberec-lance-un-questionnaire-destine-aux-pme-tpe-bruxelloises-detentrices-de-vieux

Ontdek deze 6 goede praktijken voor het beheer van AEEA’s

1. Een beheerproces invoeren dat voor iedereen duidelijk en gekend is

⇒De schaal van Lansink naleven

2. De voorkeur geven aan afvalpreventie

  • Tweedehandse voorwerpen bevorderen
  • De aankoop/productie van nutteloze gadgets vermijden

3. De hergebruik- en reparatietrajecten identificeren

4. De recycling-trajecten identificeren

  • Via Recupel: in functie van de jaarlijkse AEEA volumes kan een onderneming een Recupel inzamelpunt worden of een occasionele gratis ophaal aanvragen. Meer informatie op https://www.recupel.be/nl/waar-naartoe/bedrijfsmatig-afval/#
  • Via een tussenpersoon zoals uw IT leverancier of een onderneming met een programma als Genius Cycle : http://fr.geniuscycle.be/home/
  • Via een recycler/ophaler
  • Via een kleinhandelaar: bij de aankoop van een nieuw toestel is de handelaar verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen. Het is het ‘1 voor 1’ principe.
  • Via een van de gewestelijke containerparken


5. De in het Gewest geldende wetgeving naleven

AEEA’s worden beschouwd als gevaarlijk afval en moeten dus de geldende wetgeving naleven, onder andere wat betreft opslag (op waterdichte oppervlakten en beschermd tegen vocht), ophaal (doe een beroep op een door Leefmilieu Brussel erkende ophaler) en verwerking.

6. Doe gratis een beroep op de facilitator kringloopeconomie van Beci voor informatie over de beste beschikbare verwerkingstrajecten

Het Brussels Green Network van Beci begeleidt de ondernemingen in hun duurzame initiatieven: advies, vorming, informatiesessie, diagnose enz.
Contact: Laurie Verheyen – green@beci.be

Dit artikel wordt u aangeboden door Laurie Verheyen.
Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.