Zo bespaart uw onderneming energie

Vaak behoort het energieverbruik tot de zwaarste posten in de begroting van een onderneming. De energiefactuur terugschroeven heeft dus zijn voordelen: niet alleen financieel, maar ook voor het milieu.

Energie besparen kan op allerlei manieren, sommige eenvoudiger dan andere. Aanzienlijke investeringen? Hoeven niet altijd. Soms volstaat de aanpassing van een aantal gedragingen. 

Een energiediagnose in de onderneming

Een dergelijke diagnose identificeert mogelijke energiebesparingen. Doe een beroep op een deskundige voor een eerste stand van zaken en de bepaling van de efficiënte initiatieven op korte termijn (quick-wins). Op die manier bent u van meet af aan goed bezig.

In Brussel is er de Facilitator Duurzame Gebouwen. Deze dienst is gratis, helpt u bij de energiediagnose en verleent advies over hele waaier onderwerpen rond de energieprestaties van uw gebouwen en technische installaties.

Als u een stap verder wil zetten, overweeg dan een energie-audit. Hiermee identificeert u alle mogelijke energiebesparingen op korte, middellange en lange termijn evenals de investeringen die vereist zijn om dergelijke bezuinigingen waar te maken. Voor zulke audits kunt u premies verkrijgen dit tot 50% van de subsidiabele kosten van de factuur terugbetalen, weliswaar met een maximum van € 3000 per gebouw.

Nuttige gewoonten

Theoretisch is het invoeren van nieuwe gedragingen de eenvoudigste aanpak. Kleine dagelijkse handelingen kunnen aanzienlijke besparingen op de energiefactuur opleveren.

  • Schakel computers, schermen, printers en andere toestellen uit, eerder dan ze in stand-by te houden en/of voorzie energiebesparende software.
  • Het label ‘Energy Star’ onderscheidt apparaten die weinig energie verbruiken. Let erop bij het vervangen van computerapparatuur, want op die manier bespaart u flink op energie.
  • Gebruik stekkerdozen voorzien van schakelaars om samen meerdere toestellen uit te schakelen die anders stroom blijven verbruiken omdat ze in feite in stand-by zijn.
  • Voorzie schakelaars of, beter nog, bewegingsdetectoren in weinig gebruikte of doorgangsruimten, om niet nutteloos te verlichten.
  • Gebruik zoveel mogelijk daglicht: tegelijk veel economischer, aangenamer en comfortabel.
  • Kunstmatige verlichting verbruikt veel energie en veroorzaakt bovendien vaak een gevoel van onbehagen.Verlichting moet heel nauwgezet gekozen en geregeld worden in functie van de activiteiten en de behoeften. De keuze van energiezuinige lampen is nu een evidentie, maar een beroep doen op een verlichtingsdeskundige kan eveneens een zeer goede investering zijn. Hij helpt u bij de keuze van de beste oplossingen en past de verlichting aan in functie van het gebruik. Dit merkt u al gauw op de factuur.
Verwarming / airconditioning

Met enkele eerdere eenvoudige ingrepen bespaart u flink op energie.

  • Te warme of te koude lokalen zijn onaangenaam en kunnen de gezondheid van uw medewerkers aantasten. Let wel: de aangevoelde temperatuur hangt ook af van de vochtigheidsgraad en de kracht van de ventilatie. Als u op deze twee factoren inspeelt, kunt u het comfort aanzienlijk verbeteren en tegelijk het verbruik terugschroeven.
  • Het regelmatige onderhoud van technische installaties (verwarming, airconditioning, ventilatie) is een wettelijke verplichting. Hiermee werken de installaties optimaal en vermindert u het risico op een onverwacht defect. Niet onderhouden is nooit een besparing.
  • Een goede isolatie van de buisleidingen is een vrij eenvoudige ingreep die heel wat kan opbrengen. Toch blijft dit aspect nog vaak verwaarloosd.
  • Als u over een ‘server room’ van enige omvang beschikt (of een ander lokaal waar de activiteit warmte produceert), overweegt u best de installatie van een warmteterugwinningssysteem (een warmtepomp, bijvoorbeeld). Op die manier kunt u deze warmte ergens anders gebruiken, zonder ze te verspillen. Dit vereist echter een zekere investering. Bovendien moet het ontwerp aan een deskundige worden toevertrouwd.
Hou het verbruik in de gaten

Controleer het verbruik zo regelmatig mogelijk. Met een frequente follow-up spoort snel eventuele problemen op (abnormaal verbruik, onzekere verbruikspieken enz.) en vermindert u nutteloze uitgaven. Aarzel daarom niet intelligente tellers te installeren: zij registreren de gegevens en maken ze online toegankelijk. Sommige leveranciers hebben zulke tellers al in hun aanbod. U kunt echter ook een beroep doen op onafhankelijke oplossingen, die even doeltreffend en betrouwbaar zijn.

Investeer in milieuvriendelijke energieproductie

Brussel beschikt over een bijzonder voordelig systeem van groenestroomcertificaten, dat een zeer snelle return on investment mogelijk maakt. Beschikt u over een mooi dak of een naar het zuiden gerichte gevel (die eventueel opgefrist moet worden), aarzel dan niet en investeer in een fotovoltaïsche installatie, met een flinke subsidie van het Gewest. En als de initiële investering u toch afschrikt, dan zorgt het systeem van de derde investeerder wellicht voor de oplossing.

Dit artikel wordt u aangeboden door Laura Rebreanu, green@beci.be.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.