#beCircular Annual Meeting 2017

De minister van Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit, Céline FREMAULT, de minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Didier GOSUIN, en de staatssecretaris voor Openbare Netheid en de Afvalophaling en -verwerking en het Wetenschappelijk onderzoek, Fadila LAANAN, hebben het genoegen u uit te nodigen op de BeCircular Annual Meeting 2017.

18 maanden na de lancering van zijn gewestelijk programma voor circulaire economie stelt Brussel zijn eerste resultaten voor en verwelkomt het Amsterdam, Glasgow, Rijsel, Londen en Parijs om die resultaten tijdens de BeCircular Annual Meeting 2017 in perspectief te plaatsen. Governance, financiering, bouw, logistiek … ontdek hoe deze Europese metropolen een pioniersrol vervullen en de economie heruitvinden om te beantwoorden aan de economische, sociale, demografische, sanitaire, klimatologische en milieugebonden uitdagingen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft gekozen voor de circulaire economie en lanceerde in maart 2016 een ambitieus programma om zich te engageren voor de transitie van zijn economie. Om die transitie succesvol te laten verlopen, is het Gewest van plan de inspanningen met de andere steden en regio’s van Europese te delen en samen te werken rond nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. Daarom nodigen we vertegenwoordigers uit van andere Europese steden die reeds ver staan met de circulaire economie (Amsterdam, Parijs, Glasgow, Londen en Rijsel) om de acties van Brussel en de andere steden, om hun economie binnen een circulaire logica te transformeren, parallel te laten verlopen.

In de voormiddag zullen de schijnwerpers worden gericht op de speerpuntacties van het Brussels Gewest en de andere Europese steden en regio’s in drie sleutelsectoren van de circulaire economie: hulpbronnen & afvalstoffen, bouw, handelszaken. In de namiddag zullen 6 thematische workshops die parallel verlopen een bijzonder licht werpen op de transversale benaderingen ter ondersteuning van de circulaire economie.

Neem deel aan het gewestelijke en internationale denkwerk over het thema en maak kennis met de tools en strategieën die de steden en gewesten ontwikkelden om de circulaire economie in Europa te dragen.

Kom, samen met meer dan 350 andere professionals (ondernemingen, overheidsadministraties, federaties, verenigingen, enz.) deelnemen aan de debatten en oplossingen aandragen voor de economie van morgen.

Programma

08:30 Onthaal
09:00 Politieke visie

  • Céline Fremault, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit
  • Didier Gosuin, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding
09:35 De bebouwde omgeving: de bouwsector
10:20 Handel en voeding
11:10 Pauze
11:30 Grond- en afvalstoffen: de kringloopeconomie
12:20 De circulaire economie hier, elders, samen
13:00 Lunch
14:00 Politieke visie

  • Fadila Laanan, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met openbare netheid, afvalophaling en -verwerking en wetenschappelijk onderzoek
14:15 WORKSHOPS – Parallel Sessions
1. Hefbomen voor een sterke aansturende dynamiek op verschillende niveaus van het grondgebied.
2. Financiering van de circulaire economie: de limieten van de klassieke financiering omzeilen met alternatieven.
3. Openbare aanbestedingen, een hefboom voor de promotie van de circulaire economie.
4. Innovatie en circulaire economie: ondersteuning van een veelvormige innovatie.
5. Opleiding, onderwijs en tewerkstelling: hefbomen voor morgen.
6. Concrete samenwerking in circulaire economie tussen steden en regio’s.
16:20 Pauze
16:45 Overzicht van de workshops
17:00 Conclusies
17:30-18:30 Cocktail

Geïnteresseerd? Meer info’s en inschrijvingen op de website:

http://www.circularprojects.brussels/be-circular-annual-meeting-2017/?lang=nl

Datum:
Dinsdag 12 september 2017, van 9u00 tot 17u30

Deelname:
Gratis

Plaats:
Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel


Routebeschrijving