Investeringen en opbrengsten met zonnepanelen

Het Brusselse Gewest mikt tegen 2020 op een verdubbeling van zijn productie van hernieuwbare energie, onder andere dankzij zonne-energie. Begin mei ontving Beci de Brusselse minister van Energie en Milieu Céline Fremault (cdH). Zij nam deel aan een seminar dat – samen met Engie en Viangro – de maatregelen toelichtte om belangstellende bedrijven over de fotovoltaïsche drempel te halen.

Hernieuwbare energie is zeer in trek. De productieprijzen dalen en de capaciteiten nemen toe. Toch blijft het in Brussel op het eerste gezicht vrij moeilijk om een noemenswaardige productie van hernieuwbare energie op gang te brengen. Dit is te wijten aan de geografische ligging en de oppervlakte van het Gewest. Maar moeilijk kan ook! Het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto verbruik van Brussel bedraagt slechts 2%. Het Gewest beoogt 4% tegen 2020 door de uitbreiding van zonne-energie. De stad beschikt hiervoor over een niet te onderschatten troef: uitgestrekte dakenoppervlakten voor de toekomstige fotovoltaïsche installaties.

De aanvankelijke investering is vrij aanzienlijk, maar anderzijds ook snel afgeschreven via de elektriciteitsfactuur. Bovendien geeft het Brusselse Gewest een stevig duwtje in de rug via een efficiënt en stabiel systeem van groene certificaten. Hierdoor neemt de return on investment minder dan 10 jaar in beslag (gemiddeld zeven jaar).

Naast deze groene-stroomcertificaten biedt minister Céline Fremault (cdH) verscheidene steunmaatregelen aan ondernemingen, overheidsdiensten en particulieren. In totaal voorziet het Gewest een budget van 75 miljoen euro voor de ontwikkeling van hernieuwbare energieën in Brussel. Dit bedrag komt bovenop de bestaande energiepremies. Om burgers en KMO’s met belangstelling voor zonnepanelen te helpen, zal het Gewest specifieke leningen voorstellen en de terugbetaling ervan volgens het rendement van de installatie berekenen. Ook komen er informatie- en vormingsprogramma’s voor KMO’s. De minister wil alle Brusselse spelers vooruithelpen in de energietransitie, met alle voordelen van dien.

Sommige ondernemingen staan al verder

Bepaalde bedrijven hebben hierop niet gewacht en beschikken al over fotovoltaïsche installaties. Zo bijvoorbeeld Viangro, een van de kampioenen van de Brusselse economie, in de sector van de verse vleesproducten: de onderneming gebruikt sinds 2013 fotovoltaïsche panelen om een deel van haar elektriciteitsverbruik te dekken. Door de omvang van haar vestiging in Anderlecht – 20.000 m² oppervlakte aan de grond en 600 medewerkers – en de aard van haar activiteiten (met talrijke koelruimten en diepvriezers) loopt het energieverbruik zeer hoog op: 9,5 miljoen kWh per jaar. Een vermindering van de energiefactuur – en van de impact op het milieu – was dus vanzelfsprekend voor Viangro.

Daarom koos de onderneming voor de fotovoltaïsche oplossing. Voor een vlot verloop ging Viangro in zee met Solar Technics, een dochteronderneming van Engie Fabricom, al ruim 20 jaar gespecialiseerd in de installatie en financiering van industriële fotovoltaïsche systemen. Wegens de lange levensduur van een dergelijke installatie (tussen 20 en 25 jaar) is de keuze van een betrouwbare partner bijzonder belangrijk. Bovendien geeft een goede installateur niet alleen advies over de beste technologische oplossingen die ideaal beantwoorden aan de behoeften en de situatie, maar ook over mogelijke financieringsformules. Een dergelijke partner verleent trouwens vaak hulp bij het indienen van steun- en subsidieaanvragen.

Bij Viangro rendeerde de investering meteen: in 48 maanden produceerde de zonne-installatie al 933.368 kWh, ongeveer 2,3 % van het jaarlijks elektriciteitsverbruik, naast een besparing van 410 ton CO2 uitstoot.

De derde investeerder

Ondanks de duidelijke voordelen, aarzelen nog veel ondernemingen. De aanvankelijke investering is aanzienlijk en vereist veel tijd en human resources. Gelukkig bestaat er een eenvoudige oplossing voor ondernemingen die over de vereiste oppervlakte beschikken, maar niet over voldoende financiële middelen: de derde investeerder.

Met deze formule verwezenlijkt een gespecialiseerd bedrijf (de derde investeerder) de installatie integraal voor rekening van de klant (de onderneming die over de nodige daken beschikt). Deze installateur staat zelf in voor de investering. De klant bespaart aanzienlijk op zijn energiefacturen door de elektriciteit van de op zijn dak geïnstalleerde panelen aan te kopen aan een veel lagere prijs dan de marktprijs – en zonder eigen middelen te hoeven mobiliseren. Van zijn kant wint de derde investeerder zijn investering terug via de groene certificaten en de verkoop van de geproduceerde elektriciteit. Kortom, een win-win partnerschap.

Het systeem van de derde investeerder kent hoe langer hoe meer succes in Brussel. Engie Electrabel, die een flinke ervaring heeft met industriële fotovoltaïsche installaties, lanceerde daarom onlangs een nieuwe dochteronderneming: Engie Sun4Business.

“Engie Sun4Business staat voor alles in”, vertelt Françoise Sotiau, Project Manager Distributed Generation B2B bij Engie Electrabel. “Wij investeren het nodige bedrag voor de aankoop van de apparatuur, de bouw en de installatie van de zonnepanelen. Wij zorgen ook voor het onderhoud, dienen de subsidie- en groene-certificatenaanvragen in, conform de gewestelijke reglementeringen, en volgen alle juridische aspecten op.” Engie Sun4Business behoudt tijdens de ganse duur van de overeenkomst een recht op de daken waar de panelen opgesteld staan, maar de klant wordt eigenaar van installatie na afloop van de overeenkomst. “Vanaf dat ogenblik maakt hij nog meer winst, want de geproduceerde elektriciteit zal dan nagenoeg kosteloos zijn, als we de onderhoudskosten van de panelen uitzonderen.”

Een eigen fotovoltaïsche installatie is dus niet langer buiten bereik. Aangepaste financiële en technologische oplossingen bestaan voor elke onderneming of gemeenschap die over een voldoende oppervlakte beschikt. Talrijke bedrijven kunnen u vandaag bij deze stappen helpen. En de steun van het Gewest zorgt voor een gunstig investeringsklimaat in dit domein. Een zonne-installatie betekent niet alleen een mindere impact op het milieu, maar ook een grotere energetische onafhankelijkheid.

Dit artikel wordt u aangeboden door Laura Rebreanu, green@beci.be.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

In samenwerking met: