Bedrijfsvervoerplan en mobiliteitsbudget – 20.09.2017 – 9u30 @ BECI

INSCHRIJVING 

 

Telt uw onderneming meer dan 100 werknemers tewerk op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, dan bent u wettelijk verplicht om de drie jaar een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen en een aantal verplichte maatregelen toe te passen.

De Brusselse overheid vraagt u dus een aantal maatregelen te nemen (sommige zijn verplicht) om de overgang te vergemakkelijken van verplaatsingen met motorvoertuigen naar meer duurzame vormen van personenvervoer. In 2017 moeten de bedrijfsvervoerplannen worden bijgewerkt. Het actieplan dient ten laatste tegen 31 januari 2018 bij Leefmilieu Brussel te zijn.

Volgens een van de aangekondigde verplichte maatregelen moeten ondernemingen met een vestiging waar ten minste 10 werknemers over een bedrijfsvoertuig beschikken, aan deze werknemers voorstellen de formule te combineren met een tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer of in de aankoop van een fiets. Als alternatief kunnen deze bedrijven voorstellen om een mobiliteitsbudget ter beschikking te stellen.

Er is sprake van een ‘mobiliteitsbudget’ wanneer de aan de werknemers aangeboden voordelen te maken hebben met mobiliteit (bedrijfswagen met of zonder tankkaart en/of extra opties, bedrijfsfiets, extra tussenkomst in een abonnement voor het openbaar vervoer, terbeschikkingstelling van een parkeerplaats in de nabijheid van de werkplaats enz.). Deze salarisvoordelen genieten in principe een voordeliger fiscaal en/of parafiscaal stelsel dan het loon in geld, dat onderworpen is aan de sociale zekerheidsbijdragen en tegen het marginaal tarief wordt belast. Dit is op zich een extra stimulans om een cafetariaplan in te voeren.

Wij wensen vooral dat u duidelijk inziet welke uw verplichtingen zijn wat het BVP betreft en op welke manier u hierop dient in te gaan. Het mobiliteitsbudget in het kader van het cafetariaplan wordt het onderwerp van onze voordracht. We zullen vooral de klemtoon leggen op al wat de invoering van dergelijke plannen impliceert op fiscaal vlak en wat de sociale zekerheid betreft. We zullen ons betoog ook aanvullen met de standpunten die de juridische dienst van de RSZ hebben ingenomen.

Programma

Tweetalige conferencie (geen simultane vertaling)

9:00 – 9:30 Onthaal
9:30 – 10:00 Welkomstwoord en inleiding (door Minister Fremault, belast met Leefmileu en Energie – te bevestigen)
10:00 – 10:15 Vraag en antwoord
10:15 – 11:15 Bedrijfsvervoersplan: procedure, actieplan en verplichte maatregelen
11:15 – 11:30 Pauze
11:30 – 12:30 Het mobiliteitsbudget in het kader van het cafétaria plan : fiscale -en Sociale zekerheidsimplicaties
12:30 Networking lunch

 

INSCHRIJVING 

 

Contact

Ischa Lambrechts, ila@beci.be – +32 2 563 68 59

 

In samenwerking met:

Datum:
Woensdag 20 september 2017, van 9:30 tot 12:30

Deelname:
BECI-leden: Gratis
Niet-leden: 235€/pers zonder btw

Plaats:
BECI
Louisalaan 500
1050 Brussel

Routebeschrijving

BECI Brussels