Be Circular – Be Brussels 2017

Nieuwe projectoproep om Brussels initiatieven op het vlak van circulaire economie te ondersteunen

Enkele maanden geleden sleepte Brussel de ‘Regional Innovation Award 2016’ van de Vergadering van de Europese Regio’s in de wacht voor zijn Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie. Vastberaden om zijn positie in het koppeloton te behouden, heeft het Gewest editie 2017 van de projectoproep ‘be circular – be brussels’ gelanceerd.

Met een budget van 1,5 miljoen euro richt de oproep zich tot Brusselse kmo’s, microbedrijven, zelfstandigen en vzw’s. Het is de bedoeling om strategieën of projecten te steunen die innoveren op het vlak van circulaire economie of aansturen op een duurzaam en circulair bedrijfsmodel. Dit jaar zijn er vier specifieke gebieden: de drie R’en (repareren, recupereren, recycleren), voeding (behalve landbouwproducten), bouw en nieuwe economische modellen. Net als in de vorige editie biedt de oproep een cofinanciering met een maximumbedrag van € 80.000 per project. De dossiers moeten ten laatste op 15 mei 2017 ingediend worden.

Interesse? U leest alles over de projectoproep op www.circularprojects.brussels. Op woensdag 19 april is er een infosessie bij Impulse, maar uiteraard kunt u ook bij de adviseurs van BECI terecht voor meer inlichtingen over de oproep en de formaliteiten.