Mijn afval is goud waard

Hoe kunt u de afvalproductie van uw onderneming met 23% terugschroeven en tegelijkertijd een band scheppen tussen uw werknemers en ook nog eens hun creativiteit en innovativiteit stimuleren? Village Partenaire wijst u de weg met 14 praktische fiches in zijn gids Mes déchets valent de l’or (Mijn afval is goud waard). Die werd samengesteld in het kader van een project van Brussels Waste Network.

Het Brussels Waste Network is ontstaan uit een publiek-private partnerschap tussen Leefmilieu Brussel, het Gewest en BECI. In 2015 lanceerde het voor de laatste keer zijn projectoproep. Een van de zes geselecteerde projecten was dat van Village Partenaire. Deze speler is nauw betrokken bij de circulaire economie en de bewustmaking. Het project wou nieuwe pistes verkennen voor de plaatselijke valorisatie van afval van bedrijvencentra in Brussel.

De doelstelling werd ruimschoots gehaald door middel van 14 centrale acties:

 1. Compostering
 2. Hergebruik van koffiedik
 3. Hergebruik van pallets
 4. Beperking van papierafval
 5. Wormenbak
 6. Kippenhok
 7. Mini-sorteercentrum
 8. Extern sorteercentrum
 9. Transformatie van tafels
 10. Bord met giften
 11. Recyclage van elektronica
 12. Communicatie
 13. Recyclageprogramma’s
 14. Ideeënwedstrijd

In samenwerking met het Maison des Jeunes van Sint-Gillis kon Village Partenaire bijvoorbeeld een extern sorteercentrum inrichten met gerecupereerd materiaal: pallets, reclamedoeken, afgedankt hout enz. Op die manier kon Village Partenaire meer afvalstromen sorteren en valoriseren, die anders bij het restafval terechtgekomen zouden zijn.

Met de 14 goede praktijken die in de gids verzameld zijn, kon Village Partenaire 2315 kg ofwel 23% van het afval dat het centrum jaarlijks produceert, vermijden. De gids werd verspreid in het netwerk van Brusselse bedrijvencentra en demonstreert perfect hoe ‘ons afval goud waard is’, zolang het maar in goede handen terechtkomt.

Dankzij dit soort projecten zou het begrip ‘afval’ weleens voorgoed uit onze woordenschat kunnen verdwijnen.  Meer dan ooit benadrukken ze hoe belangrijk de valorisatie van de hulpbronnen is en hoe groot het creatieve potentieel is van nieuwe bedrijfsmodellen in de overgang naar een circulaire economie in het Brussels Gewest.

Lees alles over deze nieuwe tool op onze website:

Contact: Pierre Léger pierre.leger@villagepartenaire.be

http://www.villagepartenaire.com/une-approche-durable/